lssq.net
当前位置:首页>>关于二十四孝之百里负米q拼音的资料>>

二十四孝之百里负米q拼音

er shi si xiao zhi bai li fu mi

1、二十四孝读音:[èr shí sì xiào] 2、《二十四孝》全名《全相二十四孝诗逊,是元代郭居敬编录的古代24个孝子的故事,还有一说是其弟郭守正,第三种说法是郭居业撰。 3、《二十四孝》由历代二十四个孝子从不同角度、不同环境、不同遭遇行孝的...

百里负米——解读《二十四孝》(之四)蔡爱东供稿原文:周仲由,字子路。家贫,常食藜藿(líhuò,即灰菜和豆类植物的叶子)之食,为亲负米百里之外。亲殁(mò,死),南游于楚,从车百乘,积粟万钟,累茵而坐,列鼎而食,乃叹曰:“虽欲食藜藿,为亲负...

一、孝感动天 二、戏彩娱亲 三、鹿乳奉亲 四、百里负米 五、啮指痛心 六、芦衣顺母 七、亲尝汤药 八、拾葚异器 九、埋儿奉母 十、卖身葬父 十一、刻木事亲 十二、涌泉跃鲤 十三、怀橘遗亲 十四、扇枕温衾 十五、行佣供母 十六、闻雷泣墓 十七、...

一 孝感动天 二 亲尝汤药 三 啮指痛心 四 百里负米 五 芦衣顺母 六 鹿乳奉亲 七 戏彩娱亲 八 卖身葬父 九 刻木事亲 十 行佣供母 十一 怀橘遗亲 十二 埋儿奉母 十三 扇枕温衾 十四 拾葚异器 十五 涌泉跃鲤 十六 闻雷泣墓 十七 乳姑不怠 十八 卧冰...

下面即是二十四孝短文及译文。 如满意,请采纳,哈哈!! 一.孝感动天 虞舜,瞽 瞍(ɡǔ sǒu)之子。性至孝。父顽,母嚣,弟象傲。舜耕于历山,有象为之耕,鸟为之耘。其孝感如此。帝尧闻之,事以九男,妻以二女,遂以天下让焉。 队队春耕象,纷...

一、孝感动天 二、戏彩娱亲 三、鹿乳奉亲 四、百里负米 五、啮指痛心 六、芦衣顺母 七、亲尝汤药 八、拾葚异器 九、埋儿奉母 十、卖身葬父 十一、刻木事亲 十二、涌泉跃鲤十三、怀橘遗亲 十四、扇枕温衾 十五、行佣供母 十六、闻雷泣墓 十七、哭...

1、卖身葬父 董永,相传为东汉时期千乘人,少年丧母,因避兵乱迁居安陆。其后父亲亡故,董永卖身至一富家为奴,换取丧葬费用。上工路上,于槐荫下遇一女子,自言无家可归,二人结为夫妇。女子以一月时间织成三百匹锦缎,为董永抵债赎身,返家途...

二十四孝中的孝子孝事是没有顺序的 更多关于二十四孝 :孝感动天、戏彩娱亲、鹿乳奉亲、百里负米、啮指痛心、芦衣顺母、亲尝汤药、拾葚异器、埋儿奉母、卖身葬父、刻木事亲、涌泉跃鲤、怀橘遗亲、扇枕温衾、行佣供母、闻雷泣墓、哭竹生笋、卧冰...

孝感动天 2.戏彩娱亲 3.鹿乳奉亲 4.百里负米 5.啮指痛心 6.芦衣顺母 7.亲尝汤药 8.拾葚异器 9.埋儿奉母 10.卖身葬父 11.刻木事亲 12.涌泉跃鲤 13.怀橘遗亲 14.扇枕温衾 15.行佣供母 16.闻雷泣墓 17.哭竹生笋 18.卧冰求鲤 19.扼虎救父 20.恣蚊饱...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lssq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com